• Front 1
  • Empati

    Vi søker å forstå brukeren og hvordan teknologien påvirker bruk.

    Front 1
RAUDREV - DESIGN OG UTVIKLING

Et kunstprosjekt for KODE i 2011 brakte Raudrev-gjengen sammen for første gang. Nå jakter vi på samfunnsutfordringer...

Utvikling

Lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger utenom det vanlige gjør oss spesielt egnet til å ta i utfordringer som andre ikke har kompetanse eller vilje til å løse.

Design

Erfaring fra industridesign, brukergrensesnittdesign og systemdesign er en av hovedstyrkene til Raudrev. Vi spiller på de forskjellige kompetansene for å levere nye og innovative produkt.

Forskning

Tradisjon og metode fra tunge forskningsmiljø er grunnlaget for prosessene og verktøyene vi bruker for å utvikle løsninger. Våre løsninger er fundamentert i solid empiri innen de respektive fagfeltene vi arbeider med. Egen forskning så vel som etablert forskning innen design, systemutvikling og drift.

Kreativitet

Vi omfavner gode ideer like raskt som vi forkaster de mindre gode. De virkelig gode ideene foredler vi i en interativ prosess. Skaperglede er vårt mantra.