EUROPEAN CULTURAL LANDSCAPES
  • ECL
  • 2005 - 2006
  • eu, web

European Cultural Landscapes (ECL) var et oppfølgningsprosjekt fra PAN og bygget på det datagrunnlaget som lå i Cultbase. Oppdragsgiver var også her Universitetet i Bergen og prosjektet ble finansiert gjennom EU-midler. Prosjektets hovedformål var å produsere en dokumentar om europeiske kulturlandskap, og som et resultat av prosjektet ble filmen Fields of Demeter til. Vår oppgave i dette prosjektet var igjen å skape en samarbeidsnettside som skulle vise frem de utvalgte kulturlandskapene på en mer folkelig måte.

01
Lenker

ECL-siden ble bygget opp over samme lest som Cultbase, men programvaren ble oppgradert for å kunne tilby filmsnutter, musikk/lyd og andre avanserte innholdselementer. Dette medførte noen spennende utfordringer ettersom multimedia på web var et komplisert landskap i tiden før youtube, vimeo og andre videodelingstjenester.