SYSTEM FOR SIKRING AV HAVNER
  • Norske havner
  • 2009-2013
  • havn, sikkerhet, web

ISPSAssist er en løsning for havner og havneterminaler som betjener skip i internasjonal fart og som omfattes av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code).

01
Lenker

Systemet hjelper havnene/terminalene med å håndtere ISPS-kodens regler og plikter, både periodiske (kursing, revisjoner, m.m.), løpende (adgangslister, besøkslogg, avvikslogg, skipsanløp, endring av sikkerhetsnivå, m.m.) og enkeltstående (sårbarhetsvurdering, sikringsplan).

ISPSAssist samler alt som angår havnen/terminalen på ett sted og lagrer historikk fortløpende. Systemet gir via oversiktlige skjermbilder innsyn i gjeldende tilstand og kan vise logger og generere rapporter når det trengs, f.eks. i forbindelse med tilsyn fra Kystverket eller for internkontroll.

For å redusere manuell loggføring knyttet til ISPS-koden, er systemet tilrettelagt for automatisk import av data fra eksterne kilder (f.eks. integrasjon mot SafeSeaNet for informasjon om skipsanløp eller integrasjon mot terminalens adgangssystem for lagring av besøkslogg).