HELSE, MILJø OG SIKKERHET
  • Oljesektor
  • 2013
  • hms, sikkerhet, web

I samarbeid med en aktør i oljebransjen utvikles i disse dager et internt HMS-system. Løsningen har fokus på ikke bare å dekke påkrevde rapporteringsplikter, men å støtte arbeidsflyt og -prosesser, slik at systemet kan virke tidsbesparende allerede fra dag én.

01

Hendelser klassifiseres iht. en rekke aktør-spesifikke kategorier, slik at rapportene i ettertid kan analyseres på et høyere nivå enn enkelthendelser. Dermed kan man sammenligne resultater over tid, f.eks. fra måned til måned, eller på tvers av installasjoner.