INTERAKTIVE BYGGEKLOSSER FOR BARN
  • Kunstmuseene i Bergen (KODE)
  • 2011
  • kunst, barn, klosser, elektronikk, design

I forbindelse med åpningen av KODEs museumsavdeling for barn, KunstLab, ble vi spurt om å utvikle en interaktiv installasjon for barn. I utgangspunktet ønsket museet en berøringsvegg, men for å legemliggjøre installasjonen mer for barna foreslo vi å dra den ut fra veggens to dimensjoner og inn i rommets tre.

Kompakt design

Elektronikken er samlet i midten, bak reflektorer som sprer lyset.

Kompakt design
02
03
Lenker

Løsningen ble 18 interaktive klosser som barna kunne ta på, flytte på og bygge med. Klossene reagerer på lyd og bevegelse og kommuniserer trådløst med hverandre. Hver side kan lyse uavhengig i tusenvis av ulike farger og klossene kan lage lyd og vibrere som respons på ytre stimuli og kommunikasjon med andre klosser.

Kjernen i kuben er et Arduino UNO-kort med et egenutviklet "shield" som inneholder tilkoblingspunkter for øvrig elektronikk, samt akselerometer og lydchip. Programvaren er basert på en tilstandautomat utviklet i Arduino sin dialekt av C++.

Programmet veksler mellom tre regier:

  1. Sanse (et lyd og lysspill i et mørkt rom)
  2. Skape (barna kan skifte farge på klossene og bygge med dem)
  3. Samhandle (hvor barna må samarbeide for å løse et puslespill)