PAN - CULTBASE
  • PAN
  • 2003 - 2004
  • eu, web

PAN er et EU-støttet prosjekt for å registrere og klassifisere europeiske kulturlandskap. Et av arbeidsmålene til prosjektgruppen var å lage en database over kulturlandskap fra de ulike medlemslandene. Vi ble leid inn som underleverandør for å designe databasen og utvikle et samarbeidsverktøy som skulle gjøre det lettere for medlemmene fra syv europeiske land å redigere databasen til tross for stor geografisk spredning.

01
Lenker

Resultatet ble Cultbase, en samarbeidsportal for registrering av kulturlandskap og klassifisering etter ulike egenskaper. Vår oppgave i prosjektet var å sammenstille de ulike behovene som medlemsinstitusjonene hadde og designe en enhetlig database. Ved prosjektets avslutning inneholdt Cultbase en majoritet av de typiske europeiske kulturlandskapene organisert etter klimatisk sone, landskapstype, land og bruksmåte.