NASJONAL DATABASE FOR AVFALLSHåNDTERING
  • LOOP
  • 2008-2013
  • avfall, geopos, web, api

Sortere.no er en nasjonal database for kildesortering- og gjenvinningsinformasjon. Alle kommuner i landet har gjennom sin renovasjonsetat eller -selskap tilgang til å registrere informasjon i sortere.no. Informasjonen gjøres dessuten tilgjengelig for andre aktører, f.eks. for visning av returpunkter i karttjenesten til finn.no.

01
02
03
Lenker

I sortere.no-databasen lagres både felles-informasjon på tvers av kommuner og fylker (f.eks. avfalls- og produkttyper), samt lokale overstyringer av nasjonal informasjon. Den inneholder også data om avfallshåndtering for næringsaktører.

Det er tilrettelagt for automatisk import fra eksterne systemer for de aktørene som har det. Sortere.no tilbyr dessuten et API for uthenting av informasjon fra databasen, noe som bl.a. brukes av finn.no og Nearby Norway for å vise returpunkter og gjenvinningsstasjoner i sine respektive kartløsninger.

Vi har vært involvert i sortere.no-prosjektet i flere faser. I 2008 tilrettela vi en kartleggingsfase som endte opp i en kravspesifikasjon og anbudsrunde. Vi deltok i evalueringsprosessen av leverandører og tilbud. I 2009 ble vi hentet inn igjen for en evaluering av implentasjonen (versjon 1), og i 2010 utviklet vi første utgave av integrasjonsalternativene som i dag heter "Sortere MINI" og "Sortere PLUSS".

I 2011-2012 laget vi fra grunn av kjernen i det som ble sortere.no versjon 2; fra database og forretningslogikk til dataimport og -eksport, samt "Sortere API" for spørringer/uthenting av informasjon fra databasen. Vi vedlikeholder og videreutvikler fremdeles systemet.

Dagens sortere.no-forside er designet og implementert av Klapp Media, med data fra ovennevnte API.