VISUALISERING AV VINDMøLLER
  • Rubbestadnes grendalag
  • 2008
  • vindmøller, bømlo, visualisering

I sammenheng med konsekvensutreding av vindpark på Rolfsnes vart det utarbeidet skisser av hvor store vindmøllene faktisk er og hvordan de ville se ut i naturen.

01
03
04
05
Lenker

Visualiseringen gav et inntrykk av størrelsen på vindmøllene slik de ville fremstå på Rolfsnes. Videoene er kameratracket fra en litt vanskelig kilde, men resultatet gir eit representativt bilde av hvordan det ville bli seende ut.