HVA ER RAUDREV?

Designer og kunstner Jørund, ordensmann og arkitekturutvikler Martin, allmennviter og utvikler Aleksander, samt datagrafiker og brukergrensesnittdesigner Tor. Sammen er vi Raudrev.

Fokus

Raudrev fokuserer på å utvikle produkt og løsninger som vokser ut av samhandling mellom mennesker og teknologi.

Moderne teknologi gjør det mulig å tenke nytt om hvordan et menneske opplever og bruker ting. Vi utvikler ting der fokuset er på å skape spenende, lærerike, virkningsfulle og estetiske løsninger som er tilpasset en spesiell brukeropplevelse.

Kreativitet

Kreativ utfoldelse og evne til å løse problemer er egenskaper vi dyrker i Raudrev.

Evnen til å være kreativ i møte med teknologi er en utfordring. Det er en trygghet i å løse problemer på en kjent måte. Løsninger blir ikke gode bare fordi de er avanserte eller bruker den siste teknologien, men fordi de oppleves som gode og nyttige av brukerne. Ny teknologi skaper gode brukeropplevelser på områder som tidligere ikke var mulig.

Verdi

Raudrev har et eget punkt i stiftelsesdokumentet der vi presierer at liv og helse skal respekterest.

Raudrev har dyp respekt for liv, helse og miljø og setter medmennesklighet i fokus. Vi mener at bedrifter må ha et helhetlig perspektiv på sine aktiviteter og sørge for at produkter og tjenester de leverer ikke går på tvers av menneskeverd.

Møt revene: