TAXONOMI AV AR GRENSESNITT
  • Universitetet i Bergen
  • Høst 2012
  • ihci, publikasjon, ar, artikkel

Høsten 2012 publiserte Tor en artikkel som beskriver oppbyggingen av brukergrensesnitt i mobile AR-applikasjoner. Artikkelen ble presentert i Kharagpur, et stykke fra New Delhi i India.

01
02
Lenker

Artikkelen beskriver mobilt AR-grensesnitt på en enkel og oversiktlig måte. Abstractet lyder som følger:

"This paper provides a straightforward layer based taxonomy for categorizing research and development in handheld augmented reality (HAR) applications. The taxonomy provides a framework for articulating and differentiation of research and development specific to HAR applications within a visual model.

A literature review is used to place examples of previous research into the model. In addition we show two use cases where we illustrate how we use the taxonomy to position our own current research into the model. We conclude that the model enables a more focused view on topics specific for HAR within the field of AR."