UTARBEIDING AV KONSEPT FOR MESSESYSTEM
  • Ekstern
  • 21.01.2014
  • ar, media, messe,

Å skilje seg ut i mengden på messer kan være en utfordring. Raudrev utviklet et helheltig konsept for en kunde der fokuset var å bruke innovativ teknologi for å formidle merkevaren og budskapet til bedriften. Etter som konseptet er under utvikling er bedriften anonymisert etter beste evne.

01
02
03

Et helhetlig konsept krever kunnskap om mange fagområder. Raudrev kan utføre alle aspekt av en designprosess, både det på det konseptuelle nivå og videre til utførelse. På denne måten sikrer en at budskapet forblir konsist gjennom flere iterasjoner. Fremfor å bruke flere underleverandører kan Raudrev levere et helhetlig konsept der en bruker gjennomført fra start til slutt.

Konseptet inneholder innholdsproduksjon til videovegg, web og augmented reality (AR) app. 3D printet giveaways som fungerer i sammen med ein AR app.