PROSESSEN FRA IDE TIL FERDIGE KUBER
  • KODE (Kunstmuseene i Bergen)
  • Sommer 2011
  • kunst, elektronikk, design, barn, visualisering

Da vi hadde bestemt oss for funksjonaliteten i kubene som skulle leveres til KODE, måtte vi bygge produktet fra bunn til topp. Materialer, elektronikk og software.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Prototypingen gikk gjennom flere faser.

Først lagde vi fysiske kuber av tre - som vi prøvde ut i samspill og lek med barn. Etter dette testet vi forskjellige typer elektronikk for å finne noe som kunne løse alle oppgavene til kubene. Til slutt måtte komponenter velges, kjøpes inn og settes sammen til en hel rekke like kopier.

Hele prosessen tok omtrent tre måneder, fra idé til de 18 ferdige kubene ble levert til museet.