BERGENS TIDENDE DEKKER RAUDREV
  • Raudrev
  • 10.09.2013
  • media, bergens tidende, hjelpestein

Journalist Tor Arne Fanghol besøker kontorene til Raudrev på Bryggen. Temaet er helse- og velferdsteknologi. Med seg har han Trygve T. Svensson, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, som snakker om departementets satsing på og potensialet i denne næringen.

01
01.thumb-original
Lenker