LOKASJONSBASERT APP FOR UNDERVISNING
  • Universitetet i Bergen
  • 2012 - 2013
  • geopos, undervisning, uib

Ved Institutt for informasjons- og medievitenskap forskes det på lokasjonsbasert læring. Dette vil si at en benytter en mobiltelefon og forhåndsprogrammerte ruter til å lære om for eksempel historie.

01

Applikasjonen er utviklet for å støtte flest mulig platformer og benytter seg defor av PhoneGap. PhoneGap tilbyr utviklere et miljø som lar en publisere til mange mobilplattformer basert på én enkelt kodebase.