VIRKELIGHETSTRO LYSVISUALISERING
  • KODE (Kunstmuseene i Bergen)
  • Vår 2011
  • kunst, elektronikk, design, barn, visualisering

I et forprosjekt før igangsetting av kunstkubeprosjektet ble det utarbeidet visualiseringer av hvordan lyset i slike akrylkuber ville arte seg i en museumssetting.

01
02
03
04
05

...